Usluge:

*Montaža  dizala i platformi velikih nosivosti.
*Montaža i puštanje u pogon visokih dizala.
*Montaža i puštanje u pogon svih vrsta dizala bez strojarnica.
*Montaža i puštanje u pogon pokretnih stepenica i traka.
*Izrada metalnih voznih okana i okana za panoramska dizala.
*Nadzor montaže dizala i vođenje projekata dizala.
*Održavanje i servis dizala
*Modernizacija postojećih dizala

NOVA  DIZALA
Copyright © 2013 by "MediaArt"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tihomir.nad@hotmail.com